online aanmelden

Waar bevallen?

Thuis of in het ziekenhuis, het blijft een klus die jij moet volbrengen!

Keuzevrijheid plek van bevallen

In Nederland kunnen vrouwen – zonder medische indicatie – kiezen of zij thuis, in een geboortecentrum of poliklinisch in het ziekenhuis willen bevallen. De keus waar je wilt bevallen is aan jouw en je partner. Het is onze taak om goed onderbouwde informatie te geven over al deze bevalplekken. Wij zijn werkzaam op al deze plekken.

Goede voorlichting voor weloverwogen keuze

De keuze kan beïnvloed worden door het verloop van je zwangerschap en vorige bevallingen. Bespreek waar je wilt bevallen met ons. Bij het bepalen van je keuze staat goede voorlichting centraal. Wij lichten je voor over de mogelijkheden waarbij we de voor- en nadelen bespreken. Aangezien iedere zwangerschap en geboorte anders is, zullen we de voorlichting in samenspraak met jouw hierop afstemmen.

Bevallen in tweedelijn

Als medische bewaking of ingrepen noodzakelijk zijn, verwijzen we je naar het ziekenhuisteam; de gynaecoloog is dan verantwoordelijk, maar de zorg wordt meestal gegeven door een verloskundige van het ziekenhuis of een arts in opleiding. De kans op verwijzing is kleiner als een vrouw thuis begint dan in een ziekenhuis.

Overigens bevallen vrouwen die van plan waren in het ziekenhuis te bevallen soms thuis omdat ze van mening veranderen of omdat ze te snel bevallen; dit geldt voor 1 op de 11 vrouwen die bevallen van hun eerste kind en 1 op de 4 vrouwen die al eerder zijn bevallen.

Gevoel van controle

Vrouwen die thuis beginnen aan de bevalling hebben iets meer gevoel van controle dan de groep die in het ziekenhuis begint. Vrouwen die verwezen worden scoren gemiddeld wat lager voor het gevoel van controle. Vrouwen die al eerder een of meer kinderen hebben gehad en bij een volgende bevalling thuis beginnen en verwezen worden hebben meer gevoel van controle dan als ze in het ziekenhuis beginnen en verwezen worden.

Hoewel het ziekenhuis rationeel wordt beschouwd als een veilige plek, ervaren vrouwen dat van nature niet zo. Instinctief ervaar je vooral veiligheid als je je kunt afzonderen van de buitenwereld en in alle rust je kind kunt baren. Dus waar je ook bevalt, draag zo veel mogelijk zorg voor privacy, afzondering, warmte, zowel fysiek als emotioneel en dim het licht*.

Als er geen medische reden is om in het ziekenhuis te bevallen mag je dus in Nederland kiezen waar je wilt bevallen. Je kunt kiezen tussen thuis bevallen of een poliklinische bevalling.

Tijdens de zwangerschap bespreken we met je waar jij graag wilt bevallen. We vinden het belangrijk dat je kiest voor de plaats waar jij denkt je het meest veilig en vertrouwd te voelen. De voorkeur die je aan ons opgeeft is niet definitief, je kunt zelfs tijdens je bevalling nog van gedachten veranderen.

Vind je het moeilijk om te kiezen, bezoek dan onze voorlichtingsavond over de zwangerschap. Je krijgt op deze avond informatie over de voor- en nadelen van zowel de bevalling thuis, als de poliklinische bevalling.

Of je nu kiest voor een bevalling thuis of in het ziekenhuis, vanaf 37 weken zwangerschap is het belangrijk dat je een aantal voorbereidingen hebt getroffen. Een lijst met wat je in huis moet hebben voor een bevalling thuis , of in het ziekenhuis vind je op deze website.

* Bron: Bevallen op eigen kracht.