online aanmelden

Soorten echo’s

Met meer dan 10.000 echoscopische onderzoeken per jaar is BovenMaas prenataal een echocentrum met veel expertise.

< terug

Soorten echo's

door BovenMaas prenataal Zoetermeer bij Partera

Alles staat in dienst van kwaliteit, vakmanschap en ervaring. Dit wordt bevestigd door de hoge waardering die BovenMaas prenataal krijgt van de verwijzers voor haar kwaliteit.

Echo’s bij je eigen verloskundige in de praktijk, maar wel met de kwaliteit van BovenMaas prenataal!

BovenMaas prenataal Zoetermeer is gevestigd in het verloskundig centrum Partera aan de Dunantstraat 605 en is een zelfstandig onderdeel van BovenMaas Prenataal B.V. Wij streven naar een gastvrije omgeving, waar zwangere vrouwen zich prettig, gehoord en veilig voelen. Een van onze verloskundigen, Wim Griffioen, is echoscopist bij BovenMaas prenataal Zoetermeer.