online aanmelden

Wanneer een echo?

< terug

Wanneer wordt er een echo gemaakt?

Zijn er geen complicaties in de eerste weken en heb je geen problemen gehad tijdens eerdere zwangerschappen dan zal tussen week 10 en week 13 de eerste echo van je baby gemaakt worden, de zogenaamde termijnecho.

Een echoscopisch onderzoek in de eerste maanden geeft een vrij nauwkeurige indruk van de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum. Ook bij voorafgaande regelmatige menstruaties, is de duur van de zwangerschap niet altijd precies op grond van de laatste menstruatie vast te stellen.

Belangrijk is een zekere zwangerschapsduur!

Zekerheid over de duur van de zwangerschap kan van belang zijn als er mogelijk sprake is van over tijd raken of bij complicaties tijdens de zwangerschap.

Er zijn meer redenen waarom er een echo wordt gemaakt?

Al vroeg in de zwangerschap kan met een echo worden vastgesteld:

  • of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt.
  • of het gaat om een eenling- of een meerling zwangerschap.
  • of het hartje klopt.
  • wat de duur is van de zwangerschap en de uitgerekende datum.

Later in de zwangerschap kan de echo een beeld geven over:

  • de groei van het kind.
  • de hoeveelheid vruchtwater.
  • de ligging van de placenta.
  • de ligging van het kind.
  • de ontwikkeling van de organen bij het kind.