online aanmelden

Moeder en kind

De eerste dagen/weken na de geboorte van de baby verandert er veel in jullie leven! Wat kan je de eerste periode verwachten?

< terug

Binding met je kind

De hechting tussen de ouders en baby is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het is de eerste hechtingsrelatie die een kind aangaat en wordt als het ware een prototype voor alle relaties die een kind in het leven zal hebben. Zo kunnen wantrouwen en emotionele problemen een oorsprong hebben in het niet ingaan op de behoefte en signalen van de baby.

De binding tussen ouder en kind wordt bevorderd door huid-op-huid contact (na de geboorte), het geven van borstvoeding en rooming-in. Rooming-in betekent dat je dag en nacht in dezelfde ruimte bent als de baby, dus bijvoorbeeld de baby bij jullie op de kamer laten slapen.

Het is belangrijk om je bewust te zijn van het belang van de hechting met je kind. Maar je hoeft niet bang te zijn dat het moeilijk is om een goede binding met je kind te krijgen. Je baby geeft namelijk veel signalen waar je als ouder bijna als vanzelf op reageert. Baby’s zoeken al vanaf het eerste moment na de geboorte de hechting. Door middel van hun gedrag zorgen ze er voor dat moeder reageert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan huilen of graaien met de handjes. De binding ontstaat dan door de wisselwerking die optreedt: de  moeder reageert op het gedrag van de baby en de baby reageert daar weer op. Zowel de ouder als de baby werken dus samen aan het hechtingsproces.

Een mooi voorbeeld van het hechtingsproces kan je zien in dit filmpje. Je ziet een moeder reageren op de baby om zo veilig de wereld om haar heen te ontdekken. Later reageert moeder niet meer; de baby is in de war en verdrietig.