online aanmelden

Belangrijk: Coronavirus!

In verband met het Coronavirus zijn wij gedwongen aanpassingen te doen in de zorgverlening. Op deze pagina houden wij jullie hiervan op de hoogte!
Laatste update 26 mei 2021

Lieve zwangere,

Via deze pagina informeren we jullie over de corona maatregelen in onze praktijk. We updaten deze informatie regelmatig.

Wij vinden het belangrijk om jullie de zorg te kunnen blijven bieden die jullie nodig hebben. Daarom zijn wij genoodzaakt om preventief een aantal maatregelen te treffen. Ze zijn erop gericht om jullie en onszelf zo veel mogelijk te beschermen.

Er is een kleine kans dat je tijdens de zwangerschap door een covid-19 infectie zieker wordt dan iemand die niet zwanger is. Vanaf ongeveer 28 weken zwangerschap neemt door de groei van de buik de longcapaciteit af. Hierdoor is er een iets grotere kans op het krijgen van longontsteking en opname in het ziekenhuis.

Hieronder lezen jullie hoe wij de zorg momenteel inrichten. We blijven hierbij het landelijk advies volgen. Wij hopen tijdens de zomer versoepelingen van de huidige corona maatregelen te kunnen doorvoeren, uiteraard zullen wij jullie dan op de hoogte brengen.

Zwangerschap

 • Wij vragen jullie dringend ZOVEEL MOGELIJK ALLEEN naar de
  praktijk te komen.
  Mocht je toch iemand mee willen nemen, bijvoorbeeld naar de echo, dan kan dit maximaal 1 persoon zijn, je partner. Overige vrienden, familieleden en ook kinderen kunnen niet mee komen naar de spreekuren. Maak dus je eigen verstandige afweging of je partner mee komt of niet. Om de contacten in de praktijk en met de zorgverleners zoveel mogelijk te beperken vragen we hiervoor nogmaals extra jullie aandacht! Overal in de praktijk verzoeken wij jullie een mondkapje te dragen. Ook wanneer wij jullie thuis bezoeken in de zwangerschap vragen wij jullie (dus zwangere en partner) een mondkapje te dragen.
 • We proberen de spreekuren zo in te richten dat jullie zo min mogelijk met anderen in de wachtkamer hoeven te zitten. Het is dus fijn als jullie op tijd komen maar ook niet te vroeg en gelijk na de controle weer naar huis gaan.
 • In de wachtkamer is het belangrijk 1,5 meter afstand te houden van andere mensen! Mocht de wachtkamer onverhoopt te vol zijn, kan het zijn dat je wordt gevraagd buiten te wachten.
 • DIRECT nadat je de praktijk binnenkomt verzoeken wij jullie (dus eventueel ook je partner) EERST je handen goed te wassen met water EN zeep of te desinfecteren bij de zuil.
 • De voorlichtingsavonden hebben we opgenomen en kan je digitaal bekijken (klik hier!) omdat we nu geen bijeenkomsten kunnen organiseren.
 • Bij zwangerschapscontroles bij een gynaecoloog in het ziekenhuis mag de partner vooralsnog niet mee. Bij echo’s bij de gynaecoloog mag de partner wel mee.
 • Bij zwangerschapsconsulten op de verlosafdeling in het ziekenhuis is het verzoek zoveel mogelijk alleen te komen, dus zonder partner.
 • Wanneer je
  • koorts hebt (hoger dan 38 °C) of in de afgelopen twee dagen hebt gehad;
  • en/of hoest en/of kortademig bent;
  • en/of verkouden bent (of bent geweest de afgelopen dagen);
  • en/of een besmetting met corona hebt;
  • in een oranje of rood risicogebied bent geweest (de afgelopen 10 dagen).

vragen wij je om NIET naar de praktijk te komen! Neem dan telefonisch contact op met de praktijk.

Ook wanneer een huisgenoot van je deze klachten heeft, of in de afgelopen twee dagen heeft gehad, verzoeken we je NIET naar de praktijk te komen, maar ook dan telefonisch contact met ons op te nemen. Doe een test bij klachten en raadpleeg bij erge griepachtige klachten en/of koorts ook je huisarts.

Neem altijd contact met ons op als je een test heb gedaan voordat je op controle komt, ook als de uitslag negatief is!

BEVALLING

 • Je kan zelf de keuze te maken waar je wil bevallen, thuis of poliklinisch in het Langeland ziekenhuis. Met een medische indicatie is thuis bevallen uiteraard geen optie.
 • Tijdens de bevalling thuis en in het ziekenhuis mag er 1 begeleider aanwezig zijn, dit zal meestal je partner zijn. Een geboortefotograaf mag momenteel niet aanwezig zijn bij de bevalling in het ziekenhuis. In overleg met de verloskundige kan dit eventueel wel bij een thuisbevalling, mits we voldoende afstand kunnen houden. Vanzelfsprekend mogen geen mensen aanwezig zijn met klachten passend bij het coronavirus.
 • Wij zullen tijdens de bevalling een mondkapje dragen. De barende vrouw natuurlijk hoeft geen mondkapje te dragen. Aan de partner vragen wij dringend wel een mondkapje te dragen.
 • Als je door omstandigheden in het ziekenhuis moet blijven, is er gedurende de hele opname 1 vaste bezoeker welkom (in de meeste gevallen is dit dus je partner). Je partner mag eventueel blijven slapen, als er voldoende bedden zijn. Oudere broers en zussen uit hetzelfde gezin mogen momenteel niet op bezoek komen tijdens de opname op de verlofafdeling of de kinderafdeling.
 • Indien jij of een huisgenoot rondom de bevalling klachten heeft van koorts en/of hoesten en/of kortademigheid en/of verkoudheid en/of een bevestigde corona infectie heeft, meld dit dan als je ons belt!

KRAAMTIJD

 • De kraamvisites doen wij deels telefonisch. We spreken steeds met jullie en de kraamzorg af wanneer we langskomen of bellen.
 • Op de momenten dat we langskomen willen we graag zo min mogelijk andere mensen treffen. Dat wil zeggen: moeder en baby, de kraamverzorgster en verder alleen de partner. De kraamvrouw hoeft geen mondkapje te dragen, ook voor de partner is dit niet nodig indien deze tenminste 1,5 meter afstand kan bewaren en dit ook doet.
 • Tijdens aanwezigheid van de kraamverzorgster is het niet toegestaan bezoek te ontvangen.
 • Wij adviseren kraambezoek met ziekteverschijnselen absoluut te weren.
 • Wanneer jij of een van je huisgenoten klachten als koorts en/of hoesten en/of kortademigheid en/of verkoudheid hebben of een bevestigde corona infectie, verzoeken wij je dringend ons daarover VOOR onze komst te informeren.
 • In bovenstaande situatie, waarin een van de huisgenoten ziek is, wordt alleen de noodzakelijke zorg door de kraamzorg geboden, dat betekent dat er zal worden afgeweken van het aantal vooraf geïndiceerde kraamzorguren. Dit om te voorkomen dat de zorgverleners zelf ziek worden.
 • Het consultatiebureau (JGZ) zal meestal niet op huisbezoek komen na de geboorte. In plaats daarvan nemen zij binnen 2-3 weken na de geboorte telefonisch contact met je op. De gehoortest wordt wel weer uitgevoerd.
 • De nacontrole met de verloskundige (6-8 weken na de geboorte) doen we in principe telefonisch. Mocht het medisch noodzakelijk zijn, dan wordt er natuurlijk een fysieke nacontrole gepland. De baby mag dan mee.

VACCINATIE

Het landelijk advies is je tijdens de zwangerschap te laten vaccineren met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). Je laten vaccineren is uiteraard niet verplicht, ook niet als je voor je werk in aanmerking komt voor een vaccinatie. Om een keuze te maken is het belangrijk dat je alle informatie hebt om voor jezelf een afweging te maken.

Zwangere vrouwen met een hoger risico op ernstig ziek worden door een covid-19 infectie zijn onder andere vrouwen met extreem overgewicht, onderliggend lijden, vrouwen ouder dan 35 jaar en/of vrouwen van niet Westerse afkomst. Je krijgt vanzelf een brief als je op basis van jouw risico of leeftijd aan de beurt bent voor een vaccinatie.

Uit onderzoek met 4000 gevaccineerde zwangere vrouwen blijkt dat het verloop van de zwangerschap niet verandert. Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin de gezondheid van de baby beïnvloedt. Als je je tijdens de zwangerschap laat vaccineren krijg je geen ergere bijwerkingen. De lange termijneffecten voor de gevaccineerde zwangere vrouw en de ongeboren baby zijn echter niet bekend.

Meer informatie over de vaccinatie en zwangerschap vind je hier.

Als je het moeilijk vindt om een keuze te maken kan deze keuzehulp je misschien helpen.

BLOEDPRIKKEN

Vanaf 11 juni 2020 moet je een afspraak maken als je bloed wil prikken of materiaal (bijv. urine) af wil geven, dit kan telefonisch of via de website van het ziekenhuis! Tevens zijn er een aantal locaties voor bloedafname gesloten. Op deze pagina lees je de meest up-to-date informatie.

Wij willen benadrukken dat wij er voor jullie zijn in deze gekke periode! Heb je vragen of ben je ongerust dan zijn wij uiteraard altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 079-3218485 of 06-53912308.

Met vriendelijke groeten,

Team Partera

Conny, Ellen, Janneke, Jolanda, Hilde, Ingrid, Marion en Wim.