online aanmelden

Belangrijk: Coronavirus!

In verband met het Coronavirus zijn wij gedwongen aanpassingen te doen in de zorgverlening. Op deze pagina houden wij jullie hiervan op de hoogte!
Laatste update 2 augustus 2020

Beste zwangere,

( Hier lees je onze brief. Lees je liever korte tekst? Klik dan hier!)

— VAKANTIE —

Kom je terug uit een land of gebied dat een ORANJE RISICOGEBIED is, overleg dan met ons VOOR JE OP JE AFSPRAAK VERSCHIJNT! Het dringend advies is om bij thuiskomst 14 dagen in thuisquarantaine te blijven. Wij zullen in overleg kijken wanneer een controle of echo eventueel geïndiceerd is. Wil je weten wat het reisadvies is voor jouw bestemming? Kijk dan op deze site.

—————————————————————————————————

Zoals jullie inmiddels ongetwijfeld hebben gehoord, worden er maatregelen genomen tegen de verspreiding van het COVID-19 (Coronavirus). Er zijn op dit moment nog steeds geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij andere personen, of effect heeft op het ongeboren kind.

Wij vinden het belangrijk om jullie de zorg te kunnen blijven bieden die jullie nodig hebben. Daarom zijn wij genoodzaakt om preventief een aantal maatregelen te treffen. Ze zijn erop gericht om jullie en onszelf zo veel als mogelijk te beschermen en om mee te werken aan beperking van verdere verspreiding van het virus in ons land.

Wij zijn erg blij dat we een deel van de maatregelen, die wij hebben moeten nemen in verband met het Coronavirus, kunnen versoepelen! Hieronder lezen  jullie hoe wij de zorg momenteel inrichten. We blijven hierbij het landelijk advies volgen.

Zwangerschap

Allereerst willen we benadrukken dat de Coronadreiging nog niet voorbij is! Om die reden willen wij iedereen, ook nu na de verruiming van de maatregelen, graag vragen ZOVEEL MOGELIJK ALLEEN naar de praktijk te komen. Maak dus je eigen verstandige afweging of je partner mee komt of niet.

 • Bij de (pret-)echo’s en controles mogen partners weer mee. Vanzelfsprekend vragen we partners 1,5 m afstand te houden. Zij zijn niet welkom op de praktijk als zij klachten hebben passend bij het Coronavirus!
 • Kinderen, andere familieleden en vrienden zijn helaas nog NIET welkom op dit moment.
 • We proberen de spreekuren zo in te richten dat jullie zo min mogelijk met anderen in de wachtkamer hoeven te zitten. Het is dus fijn als jullie op tijd komen maar ook niet te vroeg en gelijk na de controle weer naar huis gaan.
 • In de wachtkamer is het belangrijk 1,5 meter afstand te houden van andere mensen! Mocht de wachtkamer onverhoopt te vol zijn, kan het zijn dat je wordt gevraagd buiten te wachten.
 • Het kan voorkomen dat wij het noodzakelijk achten dat jij of je partner een mondkapje dragen tijdens je bezoek aan de praktijk. Door naar de praktijk te komen ga je hier mee akkoord. Wij zullen deze verstrekken.
 • DIRECT nadat je de praktijk binnenkomt verzoeken wij jullie (dus ook je partner) EERST je handen goed te wassen met water EN zeep. Dit kan in de toiletruimte.
 • De voorlichtingsavonden worden voorlopig digitaal gegeven in plaats van op de praktijk.
 • Bij zwangerschapscontroles bij een gynaecoloog in het ziekenhuis mag de partner vooralsnog niet mee. Bij echo’s bij de gynaecoloog mag de partner wel mee.
 • Bij zwangerschapsconsulten op de afdeling in het ziekenhuis, mag de partner wel mee.
 • Wanneer je
  • koorts hebt (hoger dan 38 °C) of in de afgelopen twee dagen hebt gehad
  • en/of hoest en/of kortademig bent
  • en/of verkouden bent (of bent geweest de afgelopen dagen)

vragen wij je om NIET naar de praktijk te komen! Neem dan telefonisch contact op met de praktijk.

Ook wanneer een huisgenoot van je deze klachten heeft, of in de afgelopen twee dagen heeft gehad, verzoeken we je NIET naar de praktijk te komen, maar ook dan telefonisch contact met ons op te nemen. Bij erge griepachtige klachten en/of koorts raadpleeg je ook je huisarts.

BEVALLING

 • Je kan zelf de keuze te maken waar je wil bevallen, thuis of poliklinisch in het Langeland ziekenhuis. Met een medische indicatie is thuis bevallen uiteraard geen optie.
 • Tijdens de bevalling THUIS mogen 2 mensen aanwezig zijn, dus je partner en als je dat wil nog iemand anders. Geboortefotografen zijn dus desgewenst weer welkom bij de bevalling. Dit kan echter alleen als de ruimte groot genoeg is om voldoende afstand van elkaar te houden! Vanzelfsprekend mogen geen mensen aanwezig zijn die klachten hebben passend bij het Coronavirus.
 • Tijdens de poliklinische bevalling in het ZIEKENHUIS onder onze begeleiding mag vanaf 1-7-2020 zowel de partner als een 3e persoon aanwezig zijn. Als de bevalling, om welke reden dan ook, medisch wordt (bij bijvoorbeeld een pijnstillingswens, als de baby heeft gepoept in het vruchtwater of als de ontsluiting niet vordert) moet de 3e persoon de kamer verlaten. Dit is helaas noodzakelijk, omdat er anders met het bijkomend ziekenhuis personeel onvoldoende afstand gehouden kan worden. Vanzelfsprekend mogen geen mensen aanwezig zijn die klachten hebben passend bij het Coronavirus.
 • Als je in het ziekenhuis poliklinisch bevalt, en dus binnen 4 uur na de bevalling naar huis gaat, is er in het ziekenhuis GEEN kraamvisite toegestaan.
 • Als je door omstandigheden in het ziekenhuis moet blijven, is er gedurende de hele opname 1 vaste bezoeker welkom (in de meeste gevallen is dit dus je partner). Je partner mag eventueel blijven slapen, als er voldoende bedden zijn. Oudere broers en zussen uit hetzelfde gezin mogen op bezoek komen tijdens de opname op de verlofafdeling of de kinderafdeling. Het is niet de bedoeling dat zij heen en weer lopen over de afdeling!
 • Indien jij of een huisgenoot rondom de bevalling klachten heeft van koorts en/of hoesten en/of kortademigheid en/of verkoudheid meld dit dan als je ons belt!

KRAAMTIJD

 • Vanaf 15 juni zullen we de kraamvisites weer zoveel mogelijk fysiek doen. Het kan zijn dat in overleg een telefonische controle gepland wordt.
 • Op de momenten dat we langskomen willen we graag zo min mogelijk andere mensen treffen.  Dat wil zeggen:  moeder en baby, de kraamverzorgster en verder alleen de partner.
 • Tijdens aanwezigheid van de kraamverzorgster is het toegestaan 1 vaste bezoeker thuis te ontvangen.
 • Wij adviseren kraambezoek met ziekteverschijnselen absoluut te weren.
 • Wanneer jij of een van je huisgenoten klachten als koorts en/of hoesten en/of kortademigheid en/of verkoudheid hebben, verzoeken wij je dringend ons daarover VOOR onze komst te informeren.
 • In bovenstaande situatie, waarin een van de huisgenoten ziek is, wordt alleen de noodzakelijke zorg geboden, dat betekent dat er zal worden afgeweken van het aantal vooraf geïndiceerde kraamzorguren. Dit om te voorkomen dat de zorgverleners zelf ziek worden.
 • Het consultatiebureau (JGZ) zal niet zoals gewoonlijk op huisbezoek komen na de geboorte. In plaats daarvan nemen zij binnen 2-3 weken na de geboorte telefonisch contact met je op. De gehoortest wordt wel weer uitgevoerd sinds 4 mei.
 • Bij de nacontrole bij ons op de praktijk (6-8 weken na de geboorte) mag de baby mee.

BLOEDPRIKKEN

VANAF 11 JUNI MOET JE EEN AFSPRAAK MAKEN ALS JE BLOED WIL PRIKKEN OF MATERIAAL (BIJV. URINE) AF WIL GEVEN! TEVENS ZIJN ER EEN AANTAL LOCATIES VOOR BLOEDAFNAME GESLOTEN. OP DEZE PAGINA LEES JE DE MEEST UP-TO-DATE INFORMATIE!

Je kunt hier niet terecht wanneer je milde of ernstige luchtwegklachten en/of koorts hebt.

HUISARTSENPOST

De huisartsenpost en dienstapotheek zijn tijdelijk gevestigd aan de Parkdreef 350 Zoetermeer, in gezondheidscentrum Seghwaert.

Langzaam aan kunnen we zo steeds meer terug naar normaal. Met elkaar komen we deze tijd door, wij staan voor jullie klaar! Heb je vragen of ben je ongerust dan zijn wij uiteraard altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 079-3218485 of 06-53912308.

Met vriendelijke groeten,

Team Partera

Conny, Ellen, Janneke, Jolanda, Hilde, Ingrid, Marion en Wim.