online aanmelden

Folders

Diverse organisaties hebben handige folders gemaakt over diverse onderwerpen rondom zwangerschap en bevallen. Op deze pagina hebben wij deze verzameld en gerangschikt op zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Je kunt ze online doorbladeren of downloaden.

Folders: zwangerschap en bevallen.

Alcohol en roken

De folder ‘Alcohol,Roken,Drugs en Zwangerschap’ vertelt je alles wat je moet weten over alcohol, roken en drugs vóór, tijdens en na je zwangerschap.

De folder is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) en het Trimbos Instituut.

Jouw zwangerschap: Je baby voelen bewegen

De folder “Jouw zwangerschap: Je baby voelen bewegen” beschrijft hoe je het bewegingspatroon van je baby in je buik kunt leren kennen. Lees over de normale bewegingen van je baby in de zwangerschap en wat je moet doen als je baby minder of anders beweegt. De folder is te lezen in 7 verschillende talen.

Combinatietest en NIPT

De folder ‘Informatie over de screening op down- edwards- en patausyndroom’ van het RIVM geeft je belangrijke informatie over de combinatietest en de NIPT. Tijdens het eerste bezoek aan ons wordt deze informatie met jullie besproken, maar deze folder kan alvast dienen ter voorbereiding. Of je kunt na het gesprek de informatie in de brochure nog eens rustig nalezen. De folder is te lezen in 11 verschillende talen.

Contact opnemen

Ben je ongerust, heb je vaginaal bloedverlies of zijn er andere signalen die je zorgen baren, neem dan contact op met ons.

De patiëntveiligheidskaart geeft duidelijk aan wanneer je meteen contact op moet nemen met ons. De kaart is ontwikkeld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Mentaal klaar voor een baby?

Deze folder is voor toekomstige ouders en de belangrijke mensen om hen heen. Het bespreekt hoe je voor jezelf en je baby kan zorgen, terwijl je last heb van bijvoorbeeld een depressie, verslaving of stress. Het boekje biedt informatie en tips die horen bij de periode waarin je nadenkt over het krijgen van een kind, de zwangerschap en de eerste jaren als nieuwe ouder.

Jong en een kind

De folder ‘Jong en een kind‘ van het FIOM geeft allerlei praktische informatie voor aanstaande jonge ouders en opa’s en oma’s.

Rhesus-bloedgroep tijdens de zwangerschap

In de folder ‘Rhesus-bloedgroep tijdens de zwangerschap’ kun je lezen wat bloedgroepen zijn, wat Rhesusziekte is en hoe het ontstaat. Ook vindt je er informatie over de zorg die je kan krijgen om Rhesusziekte te voorkomen of te behandelen.

Risico's op het werk

Kinderen krijgen? Denk na over de risico’s op je werk met behulp van de folder ‘Risico’s op het werk’. Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijke stoffen, stress en onregelmatige werktijden.

Roken

De folder ‘Rookvrij zwanger, dat bevalt beter’ van het Trimbos Instituut geeft informatie over stoppen met roken als je een kinderwens hebt, als je zwanger bent en hoe je rookvrij leeft na de bevalling. De folder geeft je allerlei praktische tips om het stoppen met roken en het ook vol te houden.

SEO - 20 weken echo

Deze folder geeft jullie informatie over de 20 wekenecho. Met de 20 wekenecho wordt gekeken naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Ook kijkt de echoscopist naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Dit onderzoek maakt deel uit van prenatale screening. De folder is te lezen in 11 verschillende talen.

Stuitligging

De folder ‘Stuitligging en uitwendige versie’ legt uit wat een stuitligging is en hoe het uitwendig draaien van een baby (aan de buitenkant van de buik) van stuitligging naar hoofdligging gaat. De folder is te lezen in 9 verschillende talen.

Zwanger!

De folder ‘Zwanger’ geeft belangrijke informatie over de controles bij de verloskundige en/of gynaecoloog, het bloedonderzoek, prenatale screening, voeding, medicijngebruik en ook zwangerschapskwaaltjes. De folder is te lezen in het Nederlands en Engels.

Zwanger en vrijen

De folder ‘Zwanger en vrijen‘ van Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit geeft je veel informatie over vrijen in de zwangerschap. Tijdens een zwangerschap kan de behoefte aan seks veranderen. De ene vrouw voelt zich supervrouwelijk en geniet van alles, ook van seks. Een ander maakt zich te veel zorgen om van seks te kunnen genieten. Tevens wordt er in deze folder ingegaan op seks na de bevalling.

Bevalling

Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor?

De folder ‘Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor?’ bevat algemene informatie voor je over de voorbereiding op de bevalling. Ook vindt je hier informatie over de bevalling zelf en wat de wij voor je kunnen doen. De folder is te lezen in 12 verschillende talen.

Jouw bevalling: Hoe ga je om met pijn?

De folder ‘Jouw bevalling: Hoe ga je om met pijn?‘ bevat informatie voor je over pijn tijdens de bevalling. Er zijn allerlei manieren om de pijn te verzachten: met en zonder medicijnen; thuis en in het ziekenhuis. De folder is te lezen in 7 verschillende talen.

Het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) Zoetermeer heeft een toelichting geschreven op deze folder. Hierin vind je nog meer informatie over dit onderwerp en kan je lezen hoe de gang van zaken is in het LangeLand. De toelichting vind je hier.

Jouw bevallling: Welke houding past bij jou?

De folder ‘Jouw bevalling: welke houding past bij jou?’ laat je met plaatjes zien in welke verschillende houdingen je kan bevallen. Als je bijvoorbeeld staand een wee opvangt, heb je minder pijn en duurt de bevalling vaak korter dan als je liggend bevalt. Jij bepaalt in welke houding je straks je baby op de wereld wilt zetten. Het is jouw bevalling. Als je je bevalhouding(en) zelf kiest, heb je meer controle.

Kraamtijd

Net bevallen: welke anticonceptie kies je nu?

In de folder ‘Net bevallen: welke anticoncptie kies je nu?‘ van Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit staat naast de diverse vormen van anticonceptie staan ook de betrouwbaarheid vermeld en de voor- en nadelen per anticonceptie.

Dossier Borstvoeding

Dit online magazine van het Voedingscentrum geeft je veel informatie over borstvoeding. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe leg je je baby aan?

Hielprikscreening en Gehoorscreening

De folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’ informeert jullie over de hielprik en de gehoorscreening bij baby’s. Je leest hoe deze testen worden uitgevoerd en waar je terecht kunt voor meer informatie. De folder is te lezen in 11 verschillende talen.

Veilig slapen

Een baby slaapt veel. ’s Nachts, maar ook overdag. Thuis, maar ook als hij ergens anders is, of onderweg. In de folder ‘Veilig Slapen‘ van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid staat uitgelegd hoe je baby veilig kan slapen.