online aanmelden

Kraamzorg

Helpt je op weg in de eerste week na de geboorte van je baby!

In Nederland kennen we als enige land in de wereld kraamzorg. Een kraamverzorgende assisteert de verloskundige bij de bevalling en helpt moeder en kind om thuis een goede start te maken. Zij heeft als hoofdtaak de verzorging van moeder en kind en het geven van instructies, advies en voorlichting. Daarnaast zal zij een aantal basis huishoudelijke taken uitvoeren. Het is wel van belang om naast kraamzorg ook voldoende mantelzorg te regelen. Dit kan de partner, opa of oma, familie, vrienden of buren zijn. Zij kunnen de extra huishoudelijke taken doen, die je als kraamvrouw tijdelijk zelf niet kunt doen.

De kraamverzorgster assisteert de verloskundige tijdens de bevalling, zowel thuis als in het ziekenhuis.

Aantal uren

Standaard heb je recht op 49 uur kraamzorg, verdeeld over de eerste acht dagen. Je kunt er ook voor kiezen om minder uren af te nemen. Het minimum is 24 uur, verdeeld over acht dagen. Wanneer het noodzakelijk is, kunnen we als verloskundige regelen dat je meer uren kraamzorg krijgt, tot maximaal 80 uur verspreid over de eerste tien dagen. Wil je meer weten hoe het geregeld is met de uren kraamzorg, klik dan hier.

Als je baby de eerste tien dagen of langer in het ziekenhuis moet blijven, bijvoorbeeld als er sprake was van een vroeggeboorte, vergoedt je aanvullende verzekering soms uitgestelde kraamzorg of couveuse nazorg. Kijk voor meer details in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Aanmelden

Wij raden je aan om je al vroeg in de zwangerschap (voor 14 weken) aan te melden voor kraamzorg. Wij werken uiteraard samen met een alle kraamzorgbureaus, maar de beste samenwerking hebben wij met:

Tussen 30 en 36 weken komt er een intaker van de kraamzorgorganisatie van jouw keuze bij je thuis langs om je persoonlijke wensen door te nemen. Op dat moment wordt ook gekeken naar het aantal uren kraamzorg dat gegeven kan worden.

Kosten

Het grootste gedeelte van de kosten wordt betaald via de basisverzekering en komt niet ten laste van je eigen risico. Een klein gedeelte van de kosten (€ 4,30 per uur) is de eigen bijdrage. Afhankelijk van je aanvullende verzekering worden deze kosten geheel, gedeeltelijk of niet vergoed. Kijk daarvoor in je polisvoorwaarden.