online aanmelden

Werkwijze

Spreekuur

In je zwangerschap kom je geregeld op controle tijdens onze spreekuren. Gedurende de spreekuren werken we met vier praktijklocaties. Op alle werkdagen is er de mogelijkheid om op het spreekuur te komen. Er is ook een avondspreekuur per week. De mogelijkheid bestaat om voorkeur uit te spreken voor een locaties of dag. Je kunt dus kiezen voor de plaats en tijd die jou het beste uit komt. Onze spreekuren zijn uitsluitend op afspraak.

De spreekuren zijn over al onze verloskundigen verdeeld zodat je niet steeds hetzelfde gezicht ziet. We zorgen er op deze manier voor dat je tijdens je zwangerschap alle vijf verloskundigen van Partera leert kennen. Dat is prettig, omdat een van hen je bevalling straks zal begeleiden. De spreekuren vinden plaats op verschillende locaties en op alle werkdagen van de week.

Dienst

Er is altijd één van onze verloskundigen, die dienst heeft. De diensten werken we in rooster. De dienstdoende verloskundige is verantwoordelijk voor het begeleiden van bevallingen, de kraamvisites, het beantwoorden van de spoedlijn en het uitvoeren van de hieruit voortkomende spoedconsulten.

Achterwacht

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat er twee (of meer) bevallingen tegelijkertijd plaatsvinden. In dat geval zullen wij een beroep doen op één van onze andere verloskundigen. In zo’n situatie zie je dan toch een bekend gezicht. Zodra onze dienstdoende verloskundige in de gelegenheid is, zal zij naar je toekomen en het weer overnemen van onze collega.

Assistentes

Ons team van verloskundigen wordt versterkt door twee assistentes, Ellen Scholten en Conny Montagne. Zij zijn er afwisselend op werkdagen. Een belangrijke taak van hen is het telefonisch spreekuur. Je kunt bij hen terecht met al je vragen, of voor het maken of wijzigen van een afspraak. Zij werken nauw samen met de verloskundige die spreekuur heeft en de dienstdoende verloskundige, zodat je vraag altijd zorgvuldig medisch inhoudelijk beantwoord zal worden. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor vele organisatorische en administratieve zaken in onze praktijk.

Kwaliteitsregister

Wij vinden het als verloskundige belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied van de verloskunde. Daarnaast volgen wij speciale trainingen voor dat we bekwaam blijven in het verrichten van verloskundige handelingen. Alle verloskundigen van Partera staan daarom ingeschreven in het kwaliteitsregister van onze beroepsorganisatie KNOV.

kwal register allen

Verloskundig samenwerkingsverband Zoetermeer

Als praktijk maken we deel uit van het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) in Zoetermeer. In dit samenwerkingsverband zijn alle verloskundige praktijken uit Zoetermeer, kinderartsen, gynaecologen en verloskundigen van het Lange land ziekenhuis en vier kraamzorg organisaties vertegenwoordigd. Het doel van deze samenwerking is om onderling afspraken te maken over hoe we de zorg voor zwangeren en pasgeborenen in Zoetermeer zo optimaal mogelijk kunnen vormgeven. Wil je meer weten over ons VSV kijk dan op de eigen website.